La Favorita, gevestigd aan Breed 52 1621KC Hoorn, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://lafavorita.nl
Breed 52 1621KC Hoorn
Tel nr: 0229507759
Persoonsgegevens die wij verwerken:
La Favorita verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van depersoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
  hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
  bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
  bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
  gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
  ons op via info@lafavoritafashion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
  verwerken:
  La Favorita verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Geautomatiseerde besluitvorming:
  La Favorita neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
  over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
  om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La
  Favorita) tussen zit.
  La Favorita gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  Internet-Browser
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  La Favorita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
  Aanvraag tot verwijdering via email.
  Delen van persoonsgegevens met derden:
  La Favorita verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  La Favorita gebruikt functionele, analytische coockies. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
  de browser van uw computer, tablet of smartphone. La Favorita gebruikt
  cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
  website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
  onthouden worden.
  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
  deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek
  aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor
  cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
  opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van uw browser verwijderen.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
  verwerking van uw persoonsgegevens door La Favorita en heeft u het recht
  op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
  computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
  sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
  persoonsgegevens sturen naar info@lafavorita.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
  wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
  nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
  reageren zo snel mogelijk,
  maar binnen vier weken, op uw verzoek. La Favorita wil u er tevens op
  wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
  La Favorita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
  u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
  klantenservice of via info@lafavorita.nl

Meest verkocht:

Externe Links

Trustmark webshop

La Favorita
Breed 52
1621KC Hoorn
Telefoonnummer: 0229-507759 

Op werkdagen bereikbaar van 10:30-17:30
E-mailadres: info@lafavorita.nl
KvK-nummer: 92496970

Btw-identificatienummer: NL004962544.B.51

De waardering van lafavoritafashion.nl bij Trustprofile Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 17 reviews.
0
  0
  Jou winkelwagen
  Lege winkelwagenTerug naar winkel